Obté el teu Certificat Digital

Image result for accv

CREAMA Xàbia és Punt de Registre d'Usuari de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) .

Tipus de certificats:

- Certificats de CIUTADÀ

- Certificats d'ENTITAT

Els dos tipus de certificats es poden emetre en els suports següents:

- Suport Software(gratuït)

- Targeta criptogràfica (Es sol·licita i es paga a través de la següent pàgina web (www.accv.es)

Requisits:

- Ciutadans de nacionalitat espanyola: DNI , passaport espanyol o permís de conduir en vigor i adreça de correu electrònic.

- Ciutadans de nacionalitat estrangera: NIE amb foto o passaport en vigor i adreça de correu electrònic.

Ciutadans comunitaris: NIE, document identificatiu del seu país, passaport o permís de conduir comunitari en vigor i adreça de correu electrònic.

Per a l'emissió de qualsevol dels certificats és imprescindible que es persone en el PRU la persona interessada i s'identifique amb els documents que s'explica més amunt.

Tots els certificats tenen una validesa de 3 anys renovables.

Horari del PRU de Creama Xàbia: de dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h

*** NO ÉS NECESSÀRIA CITA PREVIA***