Òrgans Col·legiats

FUNDACIONS DE LA CC.VV


FUNDACIÓN MANUEL JORGE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Regidor Delegat de Cultura: Francisco Moragues Buigues


MANCOMUNITATS I ALTRES FORMULES ASSOCIATIVES


MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA

REPRESENTANT: Francisco Moragues Buigues

SUPLENT: María Montserrat Villaverde Retamero


ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS FORESTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REPRESENTANT: José Luis Luengo Medina

SUPLENT: Doris Courcelles


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA Y CENTRO DE RECURSOS DE LA PESCA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

REPRESENTANT: Mª Teresa Bisquert Vendrell

SUPLENT: Doris Courcelles


CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

REPRESENTANT: José Luis Luengo Medina

SUPLENT: Josefa Gisbert Villaplana


CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA

ALCALDE o REPRESENTANT: José F. Chulvi Español

SUPLENT: Francisco Torres Marí


CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LA MARINA ALTA (CREAMA) (ART. 7 Y 8 ESTATUTOS)

VICEPRESIDENTE: Francesc Camprubí Martell

VOCAL: Joaquín Segarra Fornés


CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 6 CONSORCIO A1

REPRESENTANT Mª Francisca Mata Sapena

SUPLENT: Doris Courcelles


CONSORCIO DEPORTIVO DE LA MARINA ALTA

REPRESENTANT: Regidor d'esports : Vicent Josep Colomer Mayans

SUPLENT: José Luis Luengo Medina


XARXA DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

REPRESENTANT: Doris Courcelles

SUPLENT: Francisco Torres Marí


CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA CC.VV.

REPRESENTANT: Josefa Gisbert Villaplana

SUPLENT: Mª Montserrat Villaverde Retamero


ALTRES ORGANISMES


RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A

REPRESENTANT: Mª Francisca Mata Sapena

SUPLENT: Doris Courcelles


COMITÉ LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

REPRESENTANT: Josefa Gisbert Villaplana

SUPLENT: Marta Bañuls Toledo


COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA RESERVA MARINA DEL CABO DE SAN ANTONIO (ART. 3 DECRETO 212/93)

REPRESENTANT: Doris Courcelles

SUPLENT: Francisco Torres Marí


JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE EL MONTGO

REPRESENTANT: José F. Chulvi Español

SUPLENT: Doris Courcelles


ORGANS EN MATERIA D'EDUCACIÓ


CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS

REGIDOR O REPRESENTANT : Mª Montserrat Villaverde Retamero


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

PRESIDENT: Francisco Moragues Buigues

REGIDOR: Mª Monteserrat Villaverde Retamero


COMISSIONS D'ESCOLARITZACIÓ

PRESIDENTA: Mª Montserrat Villaverde Retamero


PLE DEL PATRONAT DE LA U.N.E.D. CENTRE ASSOCIAT DE DENIA

REPRESENTANT: Francisco Moragues Buigues

SUPLENT: Mª Montserrat Villaverde Retamero