Escoles Esportives Municipals 2019/20

Aquestes construeixen el primer escaló de l’ensenyança de l’activitat física i l’esport. La regidoria d’Esports, tracta d’introduir en els xiquets i xiquetes un conjunt d’habilitats, destreses motrius, hàbits saludables, així com la interacció social i uns valors adequats dins de la seua etapa evolutiva.

Inici: 30 de setembre del 2019
Fi: 30 de maig del 2020
Dos períodes vacacionals:

 1. - Setmanes de nadal, cap d'any i reis.
 2. - Setmana santa i San Vicent.

Les modalitats que actualment la regidoria ofereix, són les següents:

 • Bàdminton
 • Ciclisme Btt
 • Natació
 • Multiesport
 • Futbol Sala
 • Pàdel
 • Rugbi
 • Tennis Taula
 • Psicomotricitat.


Es complementen amb la participació en les diferents competicions organitzades, com són: les lligues comarcals i les lligues federades.

FORMALITZACIÓ

L’esportista sol·licitant / pare o mare / tutor o tutora hi haurà d’emprar completament el butlletí d’inscripcions amb les dades sol·licitades de l'alumne com de la mare/mare o tutor/tutora, i lliurar-lo en l’oficina d’atenció al públic ubicada en l’entrada nord del Palau Municipal d’Esports M.B.A. Els butlletins d’inscripció incomplets o que no estiguen correctament emplenats no tindran validesa.

Aquests butlletins es poden trobar en el Palau Municipals d'Esports.

La realització del curs triat estarà condicionada a l'ordre en què es formalitza la inscripció i a la formació dels grups atenent a les edats, els nivells, i al número mínim (7 inscripcions) i màxim d’alumnes per grup. S’establirà un ordre de preferència a: esportistes que hagen realitzat l’activitat amb regularitat durant el curs anterior i per a tots aquells que figuren en el padró municipal. Es crearà una llista d’espera per als alumnes que per les limitacions s’hagen quedat sense plaça.

La formalització de la inscripció comporta necessàriament i expressament l’acceptació de totes les seues condicions.

TERMINI

La regidoria d’esports estableix dos períodes per a formalitzar la matricula i completar la inscripció. El primer d’ells s’inicia el 17 de juny i finalitza el 31 de juliol, mentre que el segon va des de del l’1 de setembre fins el 15 de setembre.

Entre terminis no s’admetrà cap inscripció. Aquest departament es reserva el dret a estudi d’admissió: finalitzat el segon termini o quan un determinat esport o grup arribe al número màxim d’alumnes.

PAGAMENT

La inscripció i matricula atén a un únic cost de 70 € per temporada segons l’actual ordenança de taxes municipals. Per al pagament es podrà escollir entre una tarifa anual (abonant durant el mes d’octubre, 70 €) o una tarifa quatrimestral (abonant el primer pagament durant el mes d’octubre 35 € i el segon durant el mes de gener 35 €).

El pagament es podrà realitzar a través de carta de pagament en entitats financeres designades o targeta bancaria, dues opcions disponibles en l’oficina designada.

DRETS, CANVIS I BAIXES.

Els drets de matrícula per modalitat esportiva inclouran entrenaments setmanals (mínim dues hores a la setmana; excepte: vacances, ponts i festius), competicions o concentracions, assegurança de l’esportista, transport a les competicions (si s’escau), material i equipament esportiu durant la pràctica esportiva.

Per aquells esportistes que hagueren satisfet el pagament i volgueren canviar dins de l’escola municipal de modalitat esportiva, podran fer la seua petició a la Regidoria d’Esports i aquest respondrà dins de les limitacions a sol·licitud de canvi.

Les baixes voluntàries hauran de comunicar-se al departament d’Esports i seran signades personalment en la mateixa oficina d’atenció. L’import abonat no es tornarà una vegada iniciada l’activitat.

Serà motiu de baixa automàtica la no formalització del pagament atenent a la modalitat triada i als terminis preestablits, l’alumne serà notificat perquè abandone l’activitat quedant-se la seua plaça disponible a noves incorporacions.

TRACTAMENT DE DADES

D’acord el que disposa l’article 5 de la “Ley 15/99 de Protección de Datos de Caràcter Personal”, l'informem que emplenar la següent inscripció suposa l’acceptació expressa de que les seues dades siguen incorporades en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és el M.I. Ajuntament de Xàbia; que podrà utilitzar-los per a fins propis de l’Ajuntament o de l’activitat (inscripció als JECV Conselleria).

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d’un escrit, adjuntant el seu DNI, dirigit a la Secretaria General de l’Ajuntament, Plaça de l’Església, 4 -03730 Xàbia (Alacant).

 

Descàrregues