Escoles Esportives Municipals

Activitats:

Aquesta escola constitueix el primer esglaó de l'ensenyança de l'esport i de l'activitat física voluntaria. Este programa introdueix al xiquet en el conjunt d'habilitats i destreses motrius adequades a la seua etapa evolutiva.

Les escoles que integren aquest conjunt d' activitats constitueixen el fonament i el bagatge motriu suficient per a desenvolupar qualsevol especialitat esportiva. A més, conformen el primer pas cap a la pràctica voluntaria, el desenrotllament i la selecció de les futures especialitats esportives.

Les modalitats són les següents: bàdminton, natació, patinatge, multiesports, futbol-sala, pàdel, esquaix, rugbi, tennis taula i psicomotricitat.

 

Altre projecte d'activitat el forma la lligua local que és l'activitat que més demanden els jóvens. I per això, la Regidoria té la intenció d'ofertar quantes lligues desitgen els jóvens demandar. L'objectiu de l'oferta és millorar la salut dels practicants i fer ús del temps d'oci a partir de la pràctica esportiva lúdica.

Lliga local de futbol sala, bàdminton i pàdel. (Vorer fitxa inscripció i cartell)

Per a poder recollir resultats de la lliga comarcal de futbol sala, pot accedir a la pàgina www.cema-marinaalta.com

Les fitxes d'esport escolar i fulls de composició d'equips poden trobar-les en la següent pàgina www.jocsesportiuscv.es

 

OFERTA DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS PER AL CURS 2014/2015

Escola Esportiva Bàdminton municipal

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Palau municipal d'Esports.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Municipal Fútbol-sala

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Poliesportiu Municipal.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Lliga escolar/ Fútbol-sala

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Poliesportiu Municipal.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Multiesport

Edat: a partir de 6 anys. (nascuts 2008)

Lloc de l'activitat: Col.legis Públics y concertats.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Municipal Patinatge

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Col.legis Públics.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Municipal Tenis-taula

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Palau municipal d'Esports.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Municipal Natació

Edat: de 5 a 14 anys.

Lloc de l'activitat: Piscina Municipal Benitachell.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Municipal Psicomotricitat

Edat: de 2 a 5 anys.

Lloc de l'activitat: Palau municipal d'Esports.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Municipal Rugbi

Edat: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Camp Rugbi Frechinal.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Municipal Pàdel

Edad: a partir de 8 anys. (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Pistes Pàdel.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8- Telèfon 965792000

 

Escola Esportiva Esquaix

Edad: a partir de 8 anys (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Club Tenis Xàbia.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8. Tel. 965792000

 

Escola Esportiva Tradi-jocs

Edad: a partir de 8 anys (nascuts 2006)

Lloc de l'activitat: Col.legis Públics.

Inscripció: Palau Municipal d'Esports. Avinguda del Furs, 8. Tel. 965792000

Descàrregues