Escoles Esportives

La Regidoria d'esports i la Regidoria d'Educació de Xàbia, junt amb els representants de l'esport base, centres educatius, professorat, clubs i la resta d'entitats esportives del municipi, generen este programa amb l'objectiu d'oferir una sèrie de servicis esportius relacionats amb l'esport com a mitjà educatiu.

Tot s'inclou dins del marc i recomanacions sobre l'educació física curricular que realitza el Parlament Europeu i la unió Europea, a més de tindre en compte les advertències de l'OMS sobre el compliment de l'activitat física mínima que ha de tindre la població escolar per a afrontar els problemes d'obesitat i sedentarisme, entre altres.

A més, esta pràctica esportiva s'àmplia amb unes jornades de xarrades educatives palpe l'educació nutricional per als xiquets i xiquetes, acordades amb l'Hospital de Sant Carles de Dénia, Grup HLA S.L.

COM FUNCIONA?

El programa es desenrotlla en dos línies de treball:

  1. La primera línia, MOU-TE, que treballa els aspectes motrius i socials bàsics dirigida als alumnes d'infantil entre 3 i 5 anys.
  2. La segona, DESCOBRIX L'ESPORT, on es treballa, en tot el cicle de primària, la iniciació als aspectes bàsics i transmissió de valors dels diferents esports que participen en el programa.

COM INSCRIURE'S?

Atés que és un programa que s'oferix en les escoles, és imprescindible dirigir-se al centre educatiu a què es pertany.