Sol.licituds i reserves

La regidoria d’esports posa a l’abast dels ciutadans tota la xarxa d’espais esportius públics i centres privats per a la pràctica d’activitat esportiva. Per això, els esportistes i usuaris hauran d’escollir quin espai o quina activitat desitgen i acudir a la recepció de cada centre triat.

PER A TRIAR INSTAL.LACIONS:

  • Per a les reserves d’ús d’espais públics, la regidoria els ofereix els següents espais: Palau M. Esports, Camp M. Esports, Poliesportiu Municipal, Frontó, Pista Pàdel, Camp Mesquides, Pista Atletisme, Pista Avinguda de París i instal·lacions de centres escolars. (Vorer Full sol.licitud )
  • Per a les reserves d’ús d’espais privats, la regidoria posa a la seua disposició les següents instal.lacions: Piscina Cubierta Poble nou de Benitatxell i Club Tenis Jávea

 

PER A TRIAR ACTIVITATS:

  • La Regidoria organitza i oferta les següents activitats en espais públics: musculació i fitness, manteniment físic, tu preparador, camina camina, eres olímpic, escoles esportives municipals i lliga local escolar de futbol-sala. (Vorer fulls d’activitats d' EEEEMM i Adults )
  • La Regidoria posa al seu servei les següents propostes en instal.lacions privades i públiques: totes les activitats en Piscina Cubierta Poble nou de Benitatxell, en Gimnasio Endanza, en Academia Salomé Rodríguez, i en Gimnasio Planeta.  (Vorer full d’activitats) 

¿CÒM FER LES RESERVES EN LES INSTAL.LACIONS O EN LES ACTIVITATS?

  • Per a fer ús de les instal·lacions públiques, de forma lliure, deurà de:

Omplir la instància de sol·licitud que podrà retirar en l'oficina d'atenció al públic al Palau Municipal d'Esports. La Regidoria d'Esports contestarà la seua petició amb l'autorització oportuna. També ho podrà realitzar mitjançant correu electrònic a l'adressa info.esports@ajxabia.org

En cas d'ús del frontó municipal, la reserva es podrà realitzar per telèfon al 96 579 15 37 o personant-se en la consergeria de la instal·lació un dia abans del triat, sent la reserva màxima d'una hora per dia. L'usuari haurà de donar el nom complet i el nombre de jugadors.

Pel que fa a l'ús del pàdel, la reserva es podrà realitzar per telèfon al número 96 579 20 00 o presentant-se a l’oficina d’atenció al públic, el dilluns de la setmana que té previst jugar, sent la reserva màxima de dos sessions entre setmana i per setmana, i una sessió de cap de setmana. L'usuari haurà de donar el nom complet de tots els jugadors.

Les instal·lacions esportives de Col·legis Públics s'entendran a tots els efectes instal·lacions susceptibles d'ús. Per tant, hauran d' omplir la sol·licitud d’ús de la Regidoria d’Educació en la mateixa oficina d’atenció al públic.

Per a fer ús de les instal.lacions privades, l'usuari caldrà que es pose en contacte amb el centre privat corresponent.

  • Per a la inscripció en les activitats esportives en espais públics, deurà:

 

Realitzar la consulta sobre l'activitat que desitja en la recepció del Palau o telefonant al 96 579 20 00.

Si la recepció li confirma que n'hi han places lliures i voste està conforme amb les condicions de l'activitat, llavors se li realitzarà la inscripció en l'activitat sol·licitada i disposarà de 7 dies abans del començament i de 3 dies després de l'inici per a realitzar el pagament de les activitats en les entitats bancàries.

En el cas de no haver-hi places en l'activitat triada, podrà optar per qualsevol altra o realitzar inscripció en la llista d'espera.

Per a la inscripció i informació d'activitats en espais privats, caldrà posar-se en contacte amb el centre triat.

Descàrregues