Urbanisme

En aquesta secció trobaràs la informació sobre el planejament urbanístic, normativa, plans parcials, especials, els programes d'actuació integrada ...