Comisións informatives

Comissió informativa d'Hisenda

 • Règim interior
 • Hissenda
 • Contratació
 • Patrimoni
 • Recursos humans
 • Governació
 • Serveis socials

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

Jose F. Chulvi Español

Antonio Miragall Espasa

Marta Bañuls Toledo

Josefa Gisbert Villaplana

Francisco Moragues Buigues

Mª Pilar Zamora Selva

Joaquin Segarra Fronés

Resta de membres indistintament

PARTIDO POPULAR

Mª Teresa Ern Salvá

Juan José García Pastor

COMPROMÍS

Vicent Josep Colomer Mayans

 

No adscrito

Juan Bautista Ortolá Bas

 

No adscrito

Oscar Antón Izquierdo

 

 

Comisió informativa d'Urbanisme, obres y serveis

 • Urbanisme
 • Obres
 • Serveis

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

Jose F. Chulvi Español

Isabel Rita Bolufer Castelló

Francisco José Torres Marí

Mª Francisco Mata Sapena

José Luis Luengo Medina

Marta Bañuls Toledo

Doris Courcelles

Resta de membres indistintament

PARTIDO POPULAR

Juan José García Pastor

Mª Teresa Ern Salvá

COMPROMÍS

Vicent Josep Colomer Mayans

 

No adscrito

Mª Teresa Bisquert Vendrell

 

No adscrito

Oscar Antón Izquierdo

 

 

Comisió informativa de promoció económica

 • Foment econòmic
 • Turisme
 • Joventud
 • Noves tecnologies

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

Jose F. Chulvi Español

Francesc Camprubí Martell

Mª Pilar Zamora Selva

Joaquin Segarra Fronés

José Luis Luengo Medina

Francisco José Torres Marí

Josefa Gisbert Villaplana

Resta de membres indistintament

PARTIDO POPULAR

Mª Teresa Ern Salvá

Juan José García Pastor

COMPROMÍS

Vicent Josep Colomer Mayans

 

No adscrito

Mª Teresa Bisquert Vendrell

 

No adscrito

Juan Luis Cardona Salvador

 

 

Comisió informativa d'Educació, Cultura y esports

 • Educació
 • Cultura
 • Esports
 • Gabinet psicopedagògic

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

Jose F. Chulvi Español

Francisco Moragues Buigues

Mª Montserrant Villaverde Retamero

Isabel Rita Bolufer Castelló

Francesc Camprubí Martell

Mª Francisca Mata Sapena

Doris Courcelles

Resta de membres indistintament

PARTIDO POPULAR

Juan José García Pastor

Mª Teresa Ern Salvá

COMPROMÍS

Vicent Josep Colomer Mayans

 

No adscrito

Juan Bautista Ortolá Bas

 

No adscrito

Juan Luis Cardona Salvador