Presentació del llibre "Els parlars valencians" de Vicent Beltrán i Carles Segura

Mes informació

Hora: 20:00

Zona: Casa de Cultura

11/01/2019 /

Els parlars valencians descriu la riquesa lingüística que presenta el català al País Valencià a partir d’estudis i d’un meritori treball de camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana. Els treballs que han donat lloc a aquest llibre han estat mereixedors del Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 2017.

Altres